Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Aktualności

Pojęcie „sygnalisty” wprowadza za dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, projekt polskiej Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (aktualny projekt datowany jest na 14 października 2021 roku). Przez „sygnalistę” należy rozumieć osobę, która

Coraz więcej firm umieszcza na terenie zakładu pracy kamery po to by monitorować osoby zatrudnione czy klientów odwiedzających firmę. Chociaż monitoring wizyjny jest stosowany przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, to jednak wielokrotnie zdarza się, iż pracodawca nie dopełnił wszystkich formalności umożliwiających korzystanie z kamer w sposób zgodny z prawem.

Jedyne regulacje dotyczące pracy zdalnej zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach zostały wprowadzone w drodze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Ustawa covidowa wprowadza i reguluje pracę zdalną w drodze jednego ogólnego przepisu