Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Sobolewska i Wspólnicy - Doradcy Prawni

Czy pracodawca może umieścić wizerunek osoby zatrudnionej na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych?

Prowadzenie przez zakłady pracy firmowych stron internetowych czy firmowych kont na portalach społecznościowych, stanowi obecnie jedną z podstawowych form prezentacji prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z tym aby poinformować osoby trzecie o swojej profesji i kompetencjach, pracodawcy coraz częściej decydują się na umieszczenie w internecie zdjęć osób przez siebie zatrudnianych specjalizujących się w poszczególnych obszarach z zakresu działalności pracodawcy.

Podmioty zatrudniające często jednak zapominają o tym, że na publiczne udostępnienie w internecie zdjęcia osoby zatrudnionej wymagana jest jej zgoda. Wizerunek osoby fizycznej należy bowiem do danych osobowych które podlegają ochronie prawnej RODO.

Tym samym aby umieszczenie w internecie zdjęcia osoby zatrudnionej nie naruszało przepisów prawa, niezbędne jest uprzednie uzyskanie zgody tej osoby na wykorzystanie jej wizerunku w takiej formie wraz z określeniem celu w jakim wizerunek ten ma zostać wykorzystany – w przeciwnym razie podmiot zatrudniający naraża się na ryzyko powstania odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów RODO oraz bezprawnego wykorzystania wizerunku osoby fizycznej.  

Ponadto zakład pracy obowiązany jest również sporządzić stosowną klauzulę informacyjną RODO dotyczącą wykorzystania wizerunku (o ile stosowne informacje nie znalazły się już w innych firmowych klauzulach RODO), a następnie klauzula ta powinna zostać przekazana wszystkim osobom, których zdjęcia mają zostać umieszczone w internecie.

Istotne również jest, że powyższe obowiązki z zakresu RODO dotyczą wykorzystania danych osobowych nie tylko osób fizycznych zatrudnionych na umowach o pracę ale również i tych które zatrudniane są na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa o dzieło, zlecenia, świadczenia usług czy umowa o współpracy).

Ze względu na powyższe, celem uniknięcia zarzutów naruszania przez pracodawcę przepisów prawa odnoszących się do udostępniania wizerunku, zalecanym rozwiązaniem jest zasięgnięcie pomocy specjalisty z zakresu RODO, zanim jeszcze zdjęcie osoby fizycznej zostanie umieszczone na firmowej stronie internetowej lub portalu społecznościowym.