Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

SPECJALIZACJE

Specjalizacje

Świadcząc usługi kompleksowego doradztwa prawnego dla naszych Klientów korporacyjnych, nasze specjalizacje obejmują swym zakresem większość dziedzin prawa związanych z obrotem gospodarczym. Oferujemy doradztwo prawne związane z bieżącym funkcjonowaniem spółek i kompleksową obsługę prawną obejmującą m.in. transakcje handlowe, wewnętrzne sprawy organizacyjno-prawne, relacje między organami spółek, stosunki pracownicze, negocjacje, sprawy podatkowe, procedury przetargowe i zamówienia publiczne, sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych, etc. oraz kompleksowe zarządzanie problemem/projektem.

Świadczymy pomoc prawną dla Klientów indywidualnych, której przedmiotem są m. in. transakcje prywatne, dotyczące nieruchomości lub innego mienia, dochodzenie odszkodowań lub obrona przed takimi roszczeniami, pożyczki, kredyty, w tym kredyty frankowe, hipoteki, problemy z usługodawcami, sprawy z zakresu ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń społecznych, ochrona praw autorskich, sprawy pracowników, sprawy medyczne, związane z leczeniem i ochroną zdrowia, dochodzenie należności od dłużników lub ochrona przed działaniami windykacyjnymi, sprawy karno-skarbowe, rozwody, sprawy rodzinne, w tym także o charakterze majątkowym.

 • Prawo cywilne
 • Prawo umów
 • Prawo handlowe, transakcje i spółki handlowe, negocjacje
 • Prawo konkurencji (antymonopolowe), nieuczciwa konkurencja
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo autorskie, własność intelektualna, patenty, znaki towarowe, reklama
 • Ochrona danych osobowych (RODO)
 • Spory, postępowania administracyjne, sprawy podatkowe, zamówienia publiczne
 • Przygotowanie inwestycji, projekty infrastrukturalne, finansowanie projektów
 • Prawo budowlane, obrót i zarządzanie nieruchomościami
 • Ochrona konsumenta
 • Prawo bankowe, m. in. sprawy związane z „umowami frankowymi”
 • Rynek kapitałowy, rynek finansowy, transakcje kapitałowe, M&A, instrumenty finansowe