Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) I POLITYKA COOKIES

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO, Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach związanych z przetwarzaniem przez Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska danych osobowych w związku z kontaktowaniem się przez Panią/Pana z Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub danych kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej spółki oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101, 01-522 Warszawa, NIP 9451375422, REGON 016340172.

W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, a także w sprawach dotyczących przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@smlegal.pl lub pisemnie przesyłając pismo na adres: Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni, ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101, 01-522 Warszawa.

2. Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu kontaktowego, a także inne dane podane dobrowolnie przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Administratora w niżej wymienionych celach:

a. w celu skontaktowania się z Państwem, jako osobami zainteresowanymi podjęciem współpracy z Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska, w tym udzielenia informacji i odpowiedzi na zadane przez Państwo pytania – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;

b. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków (tj. obrony przed ewentualnymi roszczeniami kierowanymi do Administratora lub celem dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3. Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną;

b) podmiotom, z pomocą których Administrator utrzymuje infrastrukturę IT.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz podwykonawcy usług Administratora, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych;

4. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem, w tym udzielenia informacji i odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Państwo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) będą przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora oraz przeciwko Administratorowi związanych z utrzymywaniem z Państwem kontaktu i udzieleniem wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytania.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO;

7. Podanie przez Państwa danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego jest niezbędne, aby Administrator mógł skontaktować się z Państwem i udzielić Państwu informacji oraz odpowiedzi na zadane pytania.

Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne;

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

9. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

POLITYKA COOKIES

§1

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) strony mieszczącej się pod adresem: www.smlegal.pl (zwana dalej „Stroną Internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

2. Administratorem cookies jest Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101, 01-522 Warszawa, NIP 9451375422, REGON 016340172.

§2

Zbierane informacje

1. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies (po polsku ciasteczka), o których mowa w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu, to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW i wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW.

3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska na urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. W celu usunięcia istniejących plików cookie z urządzenia można to zrobić korzystając z opcji przeglądarki z której korzysta użytkownik.

4. Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

a) niezbędne pliki cookies – pliki mające najistotniejsze znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz powrotu do witryny.

b) wydajnościowe cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.

c) funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak język Strony Internetowej). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści.

5. Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na stronie Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska. Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych można znaleźć na ich stronach. Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska zaleca zapoznanie się z warunkami korzystania, politykami prywatności i klauzulami informacyjnymi RODO takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.

§3

Wykorzystanie danych

Dane podane przez użytkownika w ramach plików cookies, lub zbierane automatycznie Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni – Renata Sobolewska wykorzystuje w celu:

a) prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej,

b) monitorowania stanu sesji,

c) statystyk wyświetleń Strony Internetowej.

§4

Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować na adres e-mail: kancelaria@smlegal.pl lub pisemnie na adres: Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni, ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101, 01-522 Warszawa.

§5

Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.