Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

O Kancelarii

O Kancelarii

Misją naszej kancelarii jest kompleksowe rozwiązywanie problemów prawnych naszych Klientów i zapewnienie im ochrony prawnej na najwyższym poziomie.

Kancelaria prawna Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni powstała w 2002 roku jako wspólne przedsięwzięcie doświadczonych praktyków. Kancelaria współpracuje z doświadczonymi prawnikami, radcami prawnymi, adwokatami i doradcami podatkowymi, a także specjalistami z zakresu rachunkowości.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym i kompleksowej obsłudze prawnej spółek, instytucji finansowych, jak i Klientów indywidualnych, m.in. w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego (m.in. stosunki korporacyjne, transakcje handlowe), prawa gospodarczego, w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, autorskiego, własności intelektualnej i przemysłowej, antymonopolowego, ochrony danych osobowych (RODO) oraz w dziedzinach związanych z szeroko pojętym prawem rynków kapitałowych, prawem bankowym i finansowym.

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczanie sądowe. Oferujemy Klientom zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji w postępowaniach sądowych, cywilnych i gospodarczych, oraz egzekucyjnych, administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (negocjacje, ugody, windykacje).