Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Aktualności

Coraz więcej firm umieszcza na terenie zakładu pracy kamery po to by monitorować osoby zatrudnione czy klientów odwiedzających firmę. Chociaż monitoring wizyjny jest stosowany przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, to jednak wielokrotnie zdarza się, iż pracodawca nie dopełnił wszystkich formalności umożliwiających korzystanie z kamer w sposób zgodny z prawem.

Jedyne regulacje dotyczące pracy zdalnej zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach zostały wprowadzone w drodze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Ustawa covidowa wprowadza i reguluje pracę zdalną w drodze jednego ogólnego przepisu