Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Sobolewska i Wspólnicy - Doradcy Prawni

i

Odnalezienie testamentu po stwierdzeniu przez Sąd nabycia spadku na podstawie ustawy

Postępowania spadkowe mogą się toczyć w Sądzie bardzo krótko, np. kilka miesięcy (np. jeśli znamy wszystkich uczestników postępowania i co do zasady są oni zgodni), bądź bardzo długo, nawet kilka lat (np. jeśli nie znamy wszystkich uczestników postępowania i trwają ich poszukiwania lub jeśli uczestnicy postępowania nie są ze sobą zgodni).

Co jeśli po wielu miesiącach trwania postępowania spadkowego w końcu uzyskamy prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie ustawy, ale potem okaże się, że spadkobierca pozostawił testament?

A co jeśli osoby uznane przez Sąd za spadkobierców nimi faktycznie nie są lub ich udział w spadku jest inny niż udział stwierdzony przez Sąd?

W takiej sytuacji należy złożyć do Sądu wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Co do zasady, zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy zainteresowany może zgłosić wniosek o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, gdy istnieje wiarygodny dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku nie jest spadkobiercą albo jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony.

Należy szeroko interpretować pojęcie „zainteresowanego”. Wniosek o wszczęcie postępowania o zmianę stwierdzenia nabycia spadku będzie mogła złożyć więc każda osoba, która ma interes prawny albo majątkowy w wykazaniu następstwa prawnego po spadkodawcy. Jednakże będą to przede wszystkim następcy prawni zmarłego, wierzyciele spadkobierców pominiętych w stwierdzeniu, lub których udział spadkowy został umniejszony, zapisobierca, uprawniony do zachowku, wykonawca testamentu.

Najistotniejsze w tym postępowaniu jest to, że uwzględnienie przez Sąd naszego wniosku jest uzależnione od spełnienia przez nas określonych przez obowiązujące przepisy warunków.

Przede wszystkim liczy się czas, bo na wznowienie postępowania jest tylko rok od momentu uzyskania wiedzy/możliwości powołania podstawy uzasadniającej zmianę postanowienia, której nie mógł powołać w zakończonym prawomocnie postępowaniu.

Przyjmuje się bowiem, że z uwagi na możliwości, jakie miał uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku w tym postępowaniu, może on żądać zmianypostanowienia stwierdzającego nabycie spadku tylko wtedy, gdy żądanie to opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek może złożyć wyłącznie w zawitym terminie roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

Jeśli warunki nie zostaną przez nas spełnione, nie udowodnimy okoliczności, których będzie oczekiwał od nas Sąd, albo wniosek złożymy za późno, to Sąd oddali nasz wniosek.

W takiej sytuacji dotychczasowe postanowienie wydane przez Sąd o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie ustawy pozostanie ostateczne, niezależnie od ostatecznej woli spadkodawcy.

Ażeby nie dopuścić do takiej sytuacji, warto skonsultować się ze specjalistą, który nie tylko doradzi, ale również może aktywnie wspomóc w prowadzeniu takiego postępowania.