Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

grudzień 2021

Jako „Body leasing” można określić model współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, w którym jedna firma udostępnia swoich pracowników innej firmie. W tym modelu współpracy przede wszystkim istotne jest, że co do zasady powierza się do dyspozycji i pod kierownictwo danej firmy określoną liczbę specjalistów o konkretnych kompetencjach do pracy u innego przedsiębiorcy.

Pojęcie „sygnalisty” wprowadza za dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, projekt polskiej Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (aktualny projekt datowany jest na 14 października 2021 roku). Przez „sygnalistę” należy rozumieć osobę, która