Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Sobolewska i Wspólnicy - Doradcy Prawni

Kamery w pracy – jakie warunki muszą być spełnione aby ich stosowanie było zgodne z prawem?

Coraz więcej firm umieszcza na terenie zakładu pracy kamery po to by monitorować osoby zatrudnione czy klientów odwiedzających firmę.

Chociaż monitoring wizyjny jest stosowany przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, to jednak wielokrotnie zdarza się, iż pracodawca nie dopełnił wszystkich formalności umożliwiających korzystanie z kamer w sposób zgodny z prawem.

Z punktu widzenia przepisów prawa pracy, w zakładzie pracy powinna zostać przede wszystkim przyjęta odpowiednia regulacja określająca zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego (np. w postaci obwieszczenia czy regulaminu). Taki dokument powinien, zaś zostać przekazany do wiadomości wszystkim osobom zatrudnionym, przy czym dla celów dowodowych, najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się być odebranie oświadczeń o zapoznaniu się z jego treścią.

Oprócz tego należy również pamiętać, że cechy osoby fizycznej rejestrowane przy użyciu kamery stanowią dane osobowe podlegające ochronie prawnej. Dlatego zakład pracy obowiązany jest sporządzić klauzulę informacyjną RODO dotyczącą monitoringu i przekazać ją zarówno osobom zatrudnionym, jak i wszystkim innym osobom które będą przebywać na terenie zakładu pracy w obszarze objętym monitoringiem (np. klienci). Jeżeli fizyczne wręczenie klauzuli nie jest możliwe klauzula powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu tak, aby każda osoba z łatwością mogła zapoznać się z jej treścią.

Dodatkowo obszar w którym zamontowana jest kamera, powinien zostać odpowiednio oznaczony. Zalecanym jest więc stosowanie tabliczek z informacją, że obiekt jest monitorowany. Co istotne tabliczka taka musi się znaleźć już przed strefą objętą monitorowaniem, tak aby osoba która miałaby zostać nim objęta, miała tego świadomość i dzięki temu mogła zrezygnować z wejścia na dany obszar lub do danego pomieszczenia.

Jak, więc wynika z powyższego zakład pracy powinien spełnić szereg warunków formalnych, zanim umieści kamery na swoim terenie. Dlatego też, aby mieć pewność, iż monitorowanie osób fizycznych nie narusza przepisów prawa, najbezpieczniej jest skonsultować się ze specjalistą z zakresu prawa pracy oraz RODO.