Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni

ul. Gen. Józefa Zajączka 8 lok. 101
01-522 Warszawa
T. +48 22 560 80 60
e-mail: kancelaria@smlegal.pl
www.smlegal.pl

Image Alt

Sobolewska i Wspólnicy - Doradcy Prawni

i

Upadłość konsumencka jest także dla przedsiębiorców

Postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej zmierza do ustalenia jakim osobom, w jakiej wysokości oraz w jakich terminach, konsument będzie zobowiązany spłacić swoje zadłużenie, przy uwzględnieniu możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania rodziny. Co do zasady można uzyskać nie tylko rozłożenie długów na raty, ale także na ich znaczne zredukowanie, a nawet umorzenie, oczywiście pod pewnymi warunkami.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Otóż z przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej uregulowanych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, mogą skorzystać także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorca).

Jedynym warunkiem, aby przedsiębiorca mógł skorzystać z tej regulacji, jest faktyczne zaprzestanie prowadzenia działalności oraz wykreślenie prowadzonej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Już od następnego dnia po wykreśleniu prowadzonej działalności, osoba taka nie będzie traktowana jako przedsiębiorca, lecz jako konsument.

W takiej sytuacji, w przypadku woli takiej osoby złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, właściwym trybem postępowania do rozpoznania takiego wniosku nie będzie postępowanie prowadzone w trybie przepisów o upadłości przedsiębiorców, lecz w trybie przepisów o upadłości konsumentów.

Wobec osób, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą, wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony również przez wierzyciela, przy czym takie uprawnienie jest ograniczone czasowo – jest to bowiem możliwe tylko w okresie jednego roku od dnia wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Co prawda procedura postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest procedurą zdecydowanie prostszą niż procedura upadłości przedsiębiorców, co nie zmienia faktu, że przed złożeniem takiego wniosku należy dokonać wnikliwej analizy sytuacji dłużnika, odpowiednio przygotować się do tego postępowania, chociażby pod kątem dowodowym.

W interesie każdego konsumenta winno być uzyskanie wsparcia profesjonalisty jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz dalej w toku samego postępowania, aby Sąd zatwierdził upadłość konsumenta i to na jak najkorzystniejszych dla niego warunkach.