deutsch | english | francais +kontakt
+o firmie
+historia
+partnerstwo
+zakres działania

Kancelaria świadczy, w szczególności, następujące
usługi dla przedsiębiorców:


• Tworzenie i przekształcanie struktur gospodarczych
• Obsługa działalności organów spółek kapitałowych
• Prowadzenie negocjacji
• Operacje na kapitale zakładowym
• Finansowanie działalności
• Obsługa projektów inwestycyjnych
• Sprawy podatkowe
• Operacje z wykorzystaniem papierów wartościowych, transakcje rynku kapitałowego
• Windykacja i egzekucja należności
• Reprezentowanie przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych i administracyjnych
• Sprawy z zakresu stosunków pracowniczych
• Transakcje typu fuzje i przejścia przedsiębiorstw, procesy restrukturyzacyjne
• Obsługa obrotu wierzytelnościami
• Audyty due dilligence
• Rozwiązywanie problemów prawa konkurencji
• Procedury przetargowe i podobne, zamówienia publiczne

W zależności od potrzeb i życzeń Klientów usługi świadczone są poprzez stałą lub regularną obecność prawników w siedzibie Klienta lub wskazanym przez niego miejscu (np. miejscu odbywania negocjacji), albo przez pozostawanie w gotowości do świadczenia usług na zasadzie przyjęcia zlecenia Klienta do wykonania określonych czynności. Sposób wykonywania obsługi jest zindywidualizowany, dostosowany w każdym przypadku do oczekiwań Klientów i charakteru danych czynności.

Obsługiwane sektory:*

• Media elektroniczne
• Przedsiębiorstwa leasingowe
• Przedsiębiorstwa handlu detalicznego
• Dystrybucja informacji i wydawnictw
• Transport
• Audyt finansowy i rachunkowy, wolne zawody
• Energetyka
• Bankowość i instytucje finansowe
• Obrót towarami
• Zarządzanie nieruchomościami
• Sektor paliwowy i chemiczny
• Farmaceutyka

*) lista klientów na życzenie

(c) 2006 Sobolewska i Wspólnicy