Podmiotem zarządzającym usługą
Pomoc Dla Profesjonalistów
jest Kancelaria Prawna Radcy Prawnego
Renata Sobolewska - kancelaria@smlegal.pl

Odpowiedzialność, gwarancje i zaplecze merytoryczne:
Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni
spółka komandytowa, Warszawa.