W przeciwieństwie do klasycznego doradztwa prawnego wykonywanego przez firmę prawniczą, adresowanego do przedsiębiorstw, Pomoc dla Profesjonalistów to oferta świadczenia pomocy prawnej dla Klientów Indywidualnych.

Życie codzienne obfituje w przeróżne problemy natury prawnej: transakcje, których przedmiotem są nieruchomości lub inne mienie, możliwość dochodzenia odszkodowania lub konieczność bronienia się przed takimi roszczeniami, wynajmowanie mieszkań, pożyczki, kredyty, hipoteki, problemy z usługodawcami (dostawcami energii, operatorami telekomunikacyjnymi), sprawy z ubezpieczycielami (np. w związku z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, z ubezpieczeniami osobowymi, takimi jak na życie, z ubezpieczeniami społecznymi), sprawy związane z leczeniem i ochroną zdrowia (np. dochodzenie odszkodowań), dochodzenie należności od dłużników lub ochrona przed działaniami windykacyjnymi, sprawy rodzinne i małżeńskie, w tym także o charakterze majątkowym, sprawy związane ze szkolnictwem i oświatą.

Sprawy tego typu, ze względu na to że dotyczą sfery osobistej i prywatnej, wymagają nie tylko najwyższego profesjonalizmu i staranności, ale także wyjątkowej dyskrecji z jego strony i form współpracy dostosowanych ściśle do preferencji Klienta.

W przypadku osób bardzo aktywnych zawodowo skuteczne zajmowanie się sprawami życia prywatnego może być szczególnie utrudnione, przede wszystkim ze względu na brak czasu. Usługa Pomoc dla Profesjonalistów dedykowana jest właśnie takim osobom.

Pomoc dla Profesjonalistów może być zapewniona przez wybranego przez Państwa prawnika – osobistego doradcę prawnego. Jednak każda sprawa jest prowadzona w oparciu o zróżnicowane kompetencje całego zespołu prawników, pracującego w ramach programu. Dzięki temu zapewniona jest najwyższa jakość i efektywność doradztwa prawnego dla klientów indywidualnych. Gwarantuje to zatem klientowi maksymalne bezpieczeństwo prawne i szybkość obsługi. Jednocześnie zachowana jest anonimowość Klienta wobec innych osób niż jego osobisty doradca.