deutsch | english | francais +kontakt


mgr RENATA SOBOLEWSKA
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający
e-mail: renata.sobolewska@smlegal.pl
T.
+48 501 014 245

Radca prawny od r. 1997, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do r. 2000 doradca prawny wielu dużych przedsiębiorstw, m.in. Universal Leather, Shell Gas Polska i Carrefour Polska.
dr ROBERT PIETRUSIŃSKI
Wspólnik
e-mail: robert.pietrusinski@smlegal.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, ukończona aplikacja sędziowska (1986). Od r. 2000 doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt na Wydziale Zarządzania UW, wykładowca prawa cywilnego, handlowego i prawnych aspektów prywatyzacji, ekspert prawny w ramach programów PHARE; był doradcą w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, prezesem Rady Nadzorczej Orbis S.A., członkiem wielu rad nadzorczych spółek z o.o. i S.A. Obecnie jest prezesem Zarządu Fundacji na rzecz Wydziału Zarządzania UW, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem SP.Andrzej Król
Radca prawny, Wspólnik
e-mail: andrzej.krol@smlegal.pl
T.
+48 606 835 666

Radca prawny od 2003 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii prawnej, Biurze Prawnym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a także jako in-house lawyer w dużych spółkach kapitałowych, koncentrując się wokół problematyki prawnej obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących prawa korporacyjnego, prawa kontraktowego, prawa papierów wartościowych oraz prawa upadłościowego. Uczestniczył w obsłudze prawnej m.in. projektów związanych z łączeniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych, przekształcaniem spółek kapitałowych, wprowadzania akcji spółki do publicznego obrotu, w tym przygotowywaniem prospektu emisyjnego, zbycia przedsiębiorstwa, emisji obligacji, prawnego planowania źródeł finansowania i gwarantowania transakcji i przedsięwzięć, tworzenia spółek za granicą, tworzenia kontraktowych ram dla uruchomienia i prowadzenia działalności franchisingowej.(c) 2006 Sobolewska i Wspólnicy