deutsch | english | francais +kontakt

Jak się zabezpieczyć przed niewypłacalnością zagranicznego dłużnika
Rzeczpospolita (12-06-2007, Dobra Firma)
"Mali i średni przedsiębiorcy mogą wybrać z przygotowanej przez ubezpieczycieli specjalnie dla nich oferty kompleksowej te rodzaje ryzyka, które uznają za znaczące w ich działalności..."
+czytaj więcej
Przed czym chroni polisa ubezpieczeniowa
Rzeczpospolita (12-06-2007, Dobra Firma)
+czytaj więcej
Zmiana terminów zaplanowanych urlopów
Gazeta Prawna (24-05-2007, Tygodnik Prawa Pracy)
"Pracodawca może samodzielnie – o ile nie działają u niego związki zawodowe – podjąć decyzję w zakresie formy ustalania terminów urlopów wypoczynkowych. Jeśli zaś taka organizacja funkcjonuje, pracodawca może za jej zgodą odstąpić od ustalania planu urlopów i podjąć decyzję w uzgodnieniu z pracownikiem..."
+czytaj więcej
Obowiązki sprawozdawcze
Gazeta Prawna (15-05-2007, Tygodnik Prawa Gospodarczego)
"Jakie obowiązki ma spółka z o.o. w związku z zakończeniem roku obrotowego?..."
+czytaj więcej
Od rękojmi i gwarancji lepsze są kary umowne
Joanna Inorowicz, Puls Biznesu (05-01-2006, Przedsiębiorca)
"Nie zawsze współpraca między dostawcą, a odbiorcą układa się dobrze. Gdy w grę wchodzą reklamacje, warto pomyśleć, jak zapobiec problemom..."
+czytaj więcej
Faktury poszukaj w skrzynce mailowej
Magdalena Matusik, Puls Biznesu (08-11-2005, Przedsiębiorca)
"Od sierpnia można przesyłać faktury drogą elektroniczną. Żeby to robić, trzeba się jednak odpowiednio przygotować..."
+czytaj więcej
Pracownik zapłaci za powierzone mienie
Magdalena Krukowska, Puls Biznesu (08-09-2005, Przedsiębiorca)
"Pracodawca może domagać się od pracownika odszkodowania, jeśli szkoda powstała z jego winy."
+czytaj więcej
Jak profesjonalista z profesjonalistą
Magdalena Krukowska, Puls Biznesu (30-06-2005, Przedsiębiorca)
"Opłaca się podpisać z zainteresowaną osobą umowę agencyjną, pod warunkiem że prowadzi ona działalność gospodarczą."
Jak działać na konkurencyjnym rynku
Puls Biznesu (27-09-2004, Dodatek Prawnik w Firmie)
"W Polsce i w Unii kontroluje się przestrzeganie przez przedsiębiorców zasad wolnej konkurencji. Chodzi tutaj o nienadużywanie pozycji dominującej, o niestosowanie niedozwolonych klauzul umownych i powstrzymanie się od praktyk abuzywnych, i to zarówno na etapie zawierania, jak i wykonywania umowy."
+czytaj więcej

(c) 2006 Sobolewska i Wspólnicy