deutsch | english | francais +kontakt
Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych
Z końcem listopada 2003 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ustawa ta została ponownie znowelizowana w 2005 r. Odtąd już nie tylko osoba fizyczna, ale także przedsiębiorstwo może podlegać odpowiedzialności karnej. Dotyczy to praktycznie wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od formy organizacyjnej. Powstają na tym tle istotne pytania:

• Kiedy przedsiębiorstwo może karnie odpowiadać?
• Jakie są przesłanki tej odpowiedzialności?
• Za jakie czyny może odpowiadać?
• Czy zagrożenie istnieje tylko wtedy, gdy określonego czynu dopuści się członek kierownictwa (np. władz spółki),
czy także w wyniku działań pracowników?
• Kiedy można mówić o "zawinieniu" przedsiębiorstwa, decydującym o odpowiedzialności karnej?
• Czy wiesz, jakie są obowiązki zarządów i rad nadzorczych w zakresie zapobiegania odpowiedzialności spółek?

Do nowych wymogów i ryzyk można i należy się odpowiednio przygotować.

• Czemu dokładnie służą programy "compliance", które mają ustrzec przedsiębiorstwo przed odpowiedzialnością karną?
• Z czego składają się takie programy? Co przedsiębiorstwo musi mieć w ramach swych procedur i struktur organizacyjnych, aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialności karnej?
• Czy wiesz, że w pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo może odpowiadać karnie nie tylko za czyny swych pracowników, ale także swoich dostawców, kooperantów, zleceniobiorców i innych podmiotów współpracujących i że przed taką odpowiedzialnością również chroni odpowiedni system prawnych zabezpieczeń?

Mając powyższe na uwadze proponujemy Państwu wzięcie udziału w:

SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH

w czasie których zajmiemy się wspomnianymi powyżej, a także innymi problemami związanymi z wejściem w życie nowych regulacji, ważnymi dla szeroko rozumianej kadry zarządzającej firm.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w terminach uzgadnianych z uczestnikami lub Klientami w siedzibie kancelarii, w patio w budynku EEC przy ul. Ogrodowej 59a w Warszawie.

Spotkanie poprowadzą prawnicy kancelarii i eksperci zewnętrzni.

Dla Klientów kancelarii udział w spotkaniu informacyjnym jest nieodpłatny.

Prosimy uprzejmie o potwierdzenie zainteresowania udziałem w spotkaniu i wskazanie osób uczestniczących w nim, przez kontakt z Kancelarią:
T. 022 433 13 10 lub e-mail: kancelaria@smlegal.pl

(c) 2006 Sobolewska i Wspólnicy