deutsch | english | francais +kontakt
+o firmie
+historia
+partnerstwo
+zakres działania

RENATA SOBOLEWSKA
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający
Kancelaria, której jestem wspólnikiem zarządzającym, specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorstw. Stawia to przed naszym zespołem bardzo poważne wyzwania. Zwracam szczególną uwagę na to, by prawnicy desygnowani do współpracy z Klientami mieli jak najwyższe kompetencje i zdolności komunikowania się oraz nastawienie na rozumienie potrzeb Klienta lub współpracujących z nim osób.
Zatrudniamy prawników różnych specjalizacji, czemu zawdzięczamy najlepsze decyzje, najtrafniejsze doradztwo i najlepszej jakości obłsugę trudnych spraw naszych Klientów.


Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa jest akredytowanym wykonawcą usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w następujących dziedzinach: łączenie się przedsiębiorstw, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

Małe i średnie firmy korzystające z usług doradczych mogą ubiegać się o wsparcie (np. do 50% kosztów netto) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na warunkach i w terminach określonych w "Wytycznych dla Wnioskodawców". Więcej informacji: www.parp.gov.pl

+Informacja o przetwarzaniu danych osobowych |

(c) 2006 Sobolewska i Wspólnicy